Inici del Contingut

Matrícula i càrrega docent

 Assignatures lligades a les pràctiques

Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
  Pràctiques Tutelades en Empresa Obligatòria 1 12