Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació    

Segell i certificat de qualitat AQU Catalunya

 

El grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació de l’Escola Politècnica Superior (Campus Igualada) té com a objectiu formar professionals del món de la computació amb una vessant molt pràctica, fent especial èmfasi en el disseny i implementació de les aplicacions interactives.

Els titulats disposaran d’uns sòlids coneixements de programació, posant l’accent en les aplicacions mòbils i web, tecnologies d’Internet, eines d’administració i seguretat de sistemes, i disseny i desenvolupament d’interfícies. Així mateix, el grau proporcionarà coneixements en continguts relatius al disseny, la creativitat, la innovació, la comunicació interactiva, l’experiència d’usuari, aspectes tots ells fonamentals per donar solucions als nous problemes del mercat professional.

Aquest grau aplicarà una metodologia de formació dual pionera al territori estatal, que permetrà a l’estudiant que ho desitgi combinar la formació en les aules universitàries i l’entorn professional mitjançant un contracte laboral amb l’empresa.

Formació Dual

El grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació es pot cursar en modalitat de FORMACIÓ DUAL

Què és la formació dual?

És un model d’aprenentatge basat en la integració dels aprenentatges adquirits en dos entorns igualment importants, l’acadèmic i el professional, que actuen de manera coordinada per oferir un programa formatiu de grau, màster o formació continuada.

En la formació dual s’alterna la formació rebuda en l’entorn acadèmic amb formació rebuda en l’entorn professional, de forma que l’estudiant es converteix en un treballador en formació.

L’estudiant compta amb una doble tutoria per part d’un tutor acadèmic i un tutor a l’empresa o institució, que l’acompanyen al llarg de tot el procés formatiu, per aconseguir una autonomia progressiva, capacitat de reflexió i garantir l’adquisició de les competències professionals i acadèmiques planificades en la titulació.

La relació entre l’estudiant i l’empresa s’estableix mitjançant un contracte de treball mentre dura la seva formació.