Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Grau en Tècniques d'Interacció Digital i de Computació
Branca de coneixement
Branca Enginyeries i Arquitectura
Menció/Especialitat
Professionalitzador
Any d'inici
Curs 2018-19
Règim de dedicació
Temps Complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
180 CTS
Idioma d'impartició
Català/Castella (50%). Anglès (50%)
Places
40
Preu ECTS
Preus públics aprovats per la Generalitat de Catalunya per a cada curs acadèmic
Secretaria
Secretaria de l'EPS